Podujatie v Dóme sv. Martina

-
Podujatie v Dóme sv. Martina

Dóm sv. Martina patrí medzi najpôsobivejšie dominanty Bratislavy.  Je to trojloďový gotický kostol, ktorý bol po stáročia stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. S jeho stavbou sa začalo začiatkom 14. storočia na mieste staršieho románskeho kostola.

Na počiatku zrodu tohto impozantného architektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa z hradu do podhradia. Pápež Inocent III. v roku 1221 v tejto veci vyhovel žiadosti uhorského kráľa Imricha. Prestavba sa realizovala pod patronátom panovníka a mestskej rady. Vtláčala vtedy už mestskému farskému kostolu gotickú podobu.