Hronský Beňadik – Benediktínsky kláštor

Hronský Beňadik – Benediktínsky kláštor
  • Nitriansky kraj
  • Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno

Obec Hronský Beňadik leží na strategickej križovatke významných obchodných ciest medzi Pohroním a Ponitrím – tzv. Slovenskej bráne.

Strategickú polohu Slovenskej brány si uvedomoval aj knieža Gejza I., neskorší uhorsky kráľ, ktorý založil v Hronskom Beňadiku v roku 1075 opátstvo tak, aby mal pod kontrolou vstup na sever Slovenska, do banských miest. Aj dávno po zániku hradiska, bolo hradisko využívané na vojenské účely. V súčasnosti je dominantou obce kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Kláštor patril benediktínskemu rádu, ktorý tu pôsobil do začiatku 16. storočia. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku. Miesto, na ktorom v súčasnosti stojí kláštor, bolo obývané už vo veľkomoravskom období. Založil ho nitrianske knieža a neskorší kráľ Gejza I. v roku 1075, ktorý daroval opátstvu rozsiahle pozemky. Cieľom bolo nielen šíriť kresťanstvo, ale aj kolonizovať riedko osídlenú oblasť. Kláštor mal štvorkrídlový pôdorys s krížovou chodbou okolo rajského dvora a kostolom na severnej strane. Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika, vysvätená v roku 1075. Na jej základoch neskôr v 14. storočí postavili gotickú baziliku. Kláštor musel čeliť aj tureckým nájazdom a tak, aby odolal, museli ho prestavať na pevnosť. Tak sa stalo, že pribudli hradby a delové bašty. Po tureckých útokoch benediktíni kláštor opustili. Južne od kláštora sa nachádza včasnostredoveké hradisko Beňadická skala, ktoré slúžilo zrejme ako refúgium. Jeho strategická poloha ho predurčovala chrániť prechod cez spomínanú Slovenskú bránu. 

Od 19. storočia začalo toto miesto znova slúžiť ako kláštor. V súčasnosti ho spravujú bratia palotíni. V interiéri kostola sa zachovali predmety zo starších období i hodnotné oltárne sochárske kompozície. V Kaplnke sv. Krvi je uložená vzácna relikvia Kristovej krvi, ktorú kláštoru daroval kráľ Matej Korvín. Jelenka Dnešná Kaplnka sv. Kríža vznikla v roku 1713. Jej predchodkyňou bola Kaplnka sv. Heleny. I keď už patrónkou kaplnky nie je sv. Helena, miestni sem chodia na jej sviatok modliť sa ku svojej Jelenke. Tento starší variant mena Helena nasvedčuje, že tradícia je ozaj veľmi stará. Neďaleko kaplnky sa nachádza územie bývalého hradiska Skala. Hradisko Skala na Beňadickej skale vzniklo niekedy v 10. storočí. Tvarom pripomína nepravidelnú elipsu. Na západnej a severnej časti hradiska bol vybudovaný val, z ktorého sa zachovalo 85 m. Na severe ho narušili stavebné úpravy spojené so vznikom Kaplnky sv. Heleny, na juhu ho narušila poľná cesta. V okolí hradiska sa nachádza niekoľko slovanských sídlisk a pohrebísk, prevažne v Hronskom Beňadiku a v Kozárovciach, kde vieme o dvoch pohrebiskách. 

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
http://www.hradiska.sk/2011/09/hronsky-benadik.html
https://www.obechronskybenadik.sk/
https://farnosthronskybenadik.webnode.sk/

Digitálne nástroje


Fotogaléria