Nitra – Martinský vrch – Archeopark

Nitra – Martinský vrch – Archeopark
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Pohyb v prírode Výlet s deťmi

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné slovanské hradisko s hustým osídlením, ktoré ležalo na terase rieky Nitry.

Dnes sú tu viditeľné jeho pozostatky o rozlohe 20 ha. Hradisko bolo opevnené kamenným valom, priekopou a dvojitými mohutnými palisádami, ktorých koly mali priemer až 60 cm. Na hradisku boli objavené a presne lokalizované základy románskeho kostola z 9. storočia, na ktorom v 11.-12.storočí vyrástol kostol sv. Martina. Na predhradí sa odkrylo niekoľko slovanských obydlí a široká (10 –12 m) dlhá (800 m) kamenná cesta z 9. storočia. Odkrytých tu bolo množstvo obilnicových jám a slovanské remeselnícke dielne z 9. storočia na výrobu predmetov zo železa, z kostí a z kameňov. Dedina patriaca k tomuto kostolu ležala pravdepodobne v intraviláne bývalej obce Chrenová. Samotný kostolík bol vyše 20 m dlhý a široký 7 m. Mal štvorcovú apsidu asi aj vežu (ako naznačovali veľké kvádre v rohoch stavby), klenby, ktoré sa opierali o vyše 1,5 m hrubé múry. Bol maľovaný a zdobený freskami, budovaný dôkladne a nákladne, ale jedno mu chýbalo: Pribinovo meno. To sa v troskách nezachovalo. 

Od roku 2015 sa na Martinskom vrchu buduje Archeopark Nitra – centrum experimentálneho výskumu v archeológii – pod vedením Archeologického ústavu SAV. V roku 2016 boli verejnosti predstavené prvé zrekonštruované objekty – dve včasnostredoveké obydlia, chlebová a hrnčiarska pec. Hrnčiarska pec je postavená na základe výsledkov výskumu prvej preskúmanej batérie hrnčiarskych pecí zo slovanského prostredia v Nitre – na predhradí hradiska Lupka. Cieľom 1. etapy výstavby archeoparku je prezentovať zrekonštruovanú časť veľkomoravskej osady prebádanej na Martinskom vrchu v 60-ych rokoch 20. storočia. Jediným objektom z inej lokality je vyššie spomínaná pec. Najväčšou atrakciou sú  zrubové obydlia s trstinovou strechou a kamennou, resp. hlinenou pecou v interiéri. Atmosféru slovanskej osady vhodne dokresľujú rekonštrukcie slovanských odevov (detské, mužské a ženské), zbrane, kamenné žarnovy a ďalšie artefakty.

Zdroj 

http://www.cyril-methodius.cz
http://archeol.sav.sk/index.php/en/archeopark-nitra-3/

Digitálne nástroje


Fotogaléria