Dražovce – Kostol sv. Michala archanjela

Dražovce – Kostol sv. Michala archanjela
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, Románska architektúra, Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Jedinečný príbeh Pohyb v prírode Putovanie a duchovno

Obec Dražovce leží blízko Nitry, vo vzdialenosti 6 km na západ od mesta. Prvá správa o obci Dražovce sa zachovala v listine Zoborského opátstva z roku 1113, kde sa uvádza ako „Villa rasey S. Ypoliti“.

Nad dedinou po miernom výstupe sa dvíha strmý vŕšok – západný výbežok Zoborského pohoria. Na ňom stojí najfotogenickejší kostolík na Slovensku – Kostol sv. Michala archanjela. Pochádza z 13. storočia, jeho predchodca tu stál už v polovici 11. storočia. Postavený bol na skale nad obcou na miestach kde kedysi stálo slovanské hradisko. Typovo ide o románsky emporový kostol s jednoloďovým priestorom ukončeným polkruhovou apsidou. Prvý kostol postavený z kameňa niekedy okolo polovice 11. storočia sa zachoval iba v základoch dnešnej stavby. Pôdorys lode bol rovnaký ako dnes, naproti tomu apsida mala pôvodne podkovovitý tvar. Prvotná stavba bola zničená a zachovali sa iba jej základy. Na nich bol v ďalšej fáze postavený nový kostol, opäť prevažne z kameňa, s malou prímesou tehál. Ten bol opäť po nejakom čase zničený, pričom zachovali sa z neho múry do výšky 3 až 3,5 metra po celom obvode, vrátane apsidy. Súčasný kostol, už z tehál, bol vybudovaný s využitím týchto múrov – ide o hornú časť stien lode s troma oknami, nízka nadstavba apsidy a jej klenba – koncha. Skala je utvorená z Jurských vápencov. Valmi ohradená horná časť vŕšku mala funkciu hradiska. Na východnej strane hradiska sa zachoval vyšší val, na južnej strane je val zväčša zničený pri dobývaní kameňa, pretože miesto v minulosti slúžilo ako kameňolom. Zo západu skala mala taký svah, že tu pravdepodobne nestavali opevnenie, na severnej strane zostali iba menšie zvyšky valu. Na východ od prvého valu sa tiahli dva nižšie valy. V tejto významnej archeologickej lokalite sa našli nálezy z paleolitu, sídlisko z neolitu, žiarové hroby z neskorej bronzovej doby, hradisko z halštatskej doby, hradisko a kostrové hroby z veľkomoravskej doby a pohrebisko z poveľkomoravskej doby. 

Dražovský kostolík je najstarší románsky kostol na Slovensku. Zaujímavosťou je, že práve tento kostol bol vyobrazený na slovenskej 100 korunovej bankovke vydanej v roku 1941 a 50 korunovej bankovke z roku 1993.Dražovský kostolík je celoročne uzavretý pre verejnosť okrem 29. septembra, keď sa tu konajú každoročné púte. Je to zároveň jediný krát v roku, kedy sa tu slávia bohoslužby na počesť archanjela Michala. Svoje „áno“ si tu povedala aj nejedna zamilovaná dvojica. Genia loci tohto miesta využili filmári, ktorí tu točili scény do filmov Markéta Lazarová, Adam Šangala, Javor a Juliana, Tacho a Láska na vlásku. Slovenská hudobná legenda – Tublatanka a kapela z neďalekých Alekšiniec – Gladiátor tu zasa natočili videoklipy k svojim skladbám. 

S kostolom sú spojené aj viaceré legendy. Keď vraj kedysi kostolník upratoval tento kostol, osvietila ho zrazu veľká žiara. Pozrel smerom k oltáru a uvidel Pannu Máriu s dieťatkom v ruke. Takéto zjavenia sa začali objavovať stále častejšie. Raz jeden pastier počul zvláštnu hudbu, vychádzajúcu z kostola. Keď k nemu prišiel bližšie, nazrel dovnútra. Uvidel tam postavu pripomínajúcu Pannu Máriu, ktorá smutne pozerala na ošarpané steny kostolíka s opadanou omietkou. Dedinčania si až vtedy uvedomili, ako kostolík chátra. Ihneď začali s rekonštrukciou a udržujú ho až do dnešného dňa.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
https://apsida.sk/c/7/drazovce
http://www.hradiska.sk/search/label/Dražovce
https://www.kamnavylety.sk/drazovsky-kostolik/
https://www.obecdrazovce.sk/

Digitálne nástroje


Fotogaléria