Bratislava – synagóga a Židovské komunitné múzeum

Bratislava – synagóga a Židovské komunitné múzeum

Synagóga na Heydukovej ulici, neďaleko centra mesta,  je jedinou zachovanou synagógou v Bratislave. Bola postavená v rokoch 1923-1926 podľa návrhu architekta Artura Szalatnaia-Slatinského.

Jej priečelie tvorí monumentálne stĺporadie pozostávajúce  zo siedmych pilierov. Interiér pozostáva zo železobetónovej konštrukcie a dobových kubistických detailov s historizujúcimi prvkami. Architektonické riešenie synagógy je v súlade s požiadavkami ortodoxného judaizmu. Sedenie mužov a žien je oddelené a bima je situovaná v centre hlavnej modlitebne. Zároveň však zohľadňuje aj nároky vyplývajúce z potrieb členov židovskej komunity. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V priestoroch synagógy sídli aj Židovské komunitné múzeum, ktoré vzniklo z iniciatívy bratislavskej židovskej náboženskej obce. Stála expozícia múzea je umiestnená v nevyužívanej časti synagógy v priestore bývalej ženskej galérie a priľahlého schodiska. Medzi vystavenými predmetmi prevládajú judaiká z pôvodnej Bárkányovej zbierky, ale inštalované sú aj predmety, ktoré darovali členovia bratislavskej náboženskej obce, niektoré sa viažu na tragické obdobie holokaustu. Výstavný koncept a prevádzka múzea citlivo akceptujú skutočnosť, že synagóga dodnes slúži ako jediná funkčná židovská modlitebňa v meste. Návštevníci ju môžu navštíviť mimo času konania bohoslužieb a zároveň môžu vnímať vystavené židovské rituálne predmety v autentickom prostredí, pre ktoré boli vytvorené. Synagóga a Židovské komunitné múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave je súčasťou Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva.

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
http://www.synagogue.sk
https://www.visitbratislava.com/sk/miesta/zidovska-synagoga/

Digitálne nástroje


Fotogaléria