Malacky – synagóga

Malacky  – synagóga

Synagóga v Malackách patrí k najkrajším židovským pamiatkam na Slovensku. Má bohatú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Nachádza sa v centre mesta ako jedna z jeho dominánt.

Bola postavená v roku 1900 v typickom maurskom štýle s dvoma vežami, podkovovitými oblúkmi a typickými žlto-červenými pásmi podľa projektu viedenského architekta Wilhelma Stiassneho. Dnes už neslúži svojmu pôvodnému účelu, patrí mestu a pôsobí v nej základná umelecká škola. Do interiéru synagógy vstavali podlažie, dolná časť modlitebne slúži ako výtvarná dielňa, v hornej je koncertná sála. Zachovalo sa tu viacero autentických architektonických prvkov – svätostánok, liatinové stĺpy a pozoruhodný drevený kazetový strop. K základným znakom malackej synagógy, ako vlastne mnohých synagóg, patria dve mojžišské tabule (dosky) Zákona s hebrejským textom (desatoro Božích prikázaní). Dosky sa nachádzajú nad vchodom do synagógy nad hornou strešnou rímsou predného priečelia. Synagóga ma v interiéri zachovaný ústredný prvok „archu“ vo východnej stene. V pôvodom stave sa nachádza aj výklenok na uloženie zvitkov tóry. Ďalšími zachovanými prvkami sú predsieň, mužská modlitebňa a ženská galéria. Pôvodne stála synagóga v typickej mestskej zástavbe, kde žilo pred druhou svetovou vojnou mnoho príslušníkov židovskej komunity. V povojnovom období boli domy okolo synagógy zbúrané a synagóga sa využívala na svetské účely. V 50. rokoch 20. storočia predala Židovská náboženská obec synagógu v Malackách štátu. Od 80. rokov 20. storočia sa jej budova využíva na kultúrno-spoločenské účely. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://www.malacky.sk/index.php?page=navstevnik&menuid=303
https://www.bratislavaregion.travel/poi/453/malacka-synagoga

Fotogaléria