Komárno – Menház

Komárno – Menház

Menház – centrum života a kultúry židovskej náboženskej obce v Komárne – je pôvodný objekt židovského starobinca, ktorý bol postavený v roku 1896. Budova dnes slúži miestnej židovskej obci ako komunitné centrum.

Do komplexu sa vstupuje neogotickou tehlovou fasádou na nároží. V severnej časti zadného traktu sa nachádza synagóga, ktorú využíva miestna židovská komunita. Architektonicky je zdôraznená vysokou štítovou strechou, rozetovým oknom a vstupným portálom. Interiér súčasnej modlitebne pozostáva z jednoduchého priestoru zaklenutého valenou klenbou s pôvodným mobiliárom a pôsobivou neogotickou výzdobou. Pôsobivým výtvarným detailom sú ozdobné kovové tiahlá  vysokej remeselnej kvality. Na severnej stene synagógy sa nachádza pamätník holokaustu s menami obetí. V nedávnej minulosti umiestnila komunita dve pamätné tabule holokaustu aj na exteriér synagógy. Expozície dejín komárňanskej židovskej komunity sa nachádza v priestoroch kancelárie náboženskej obce. Jednou z tradičných aktivít je každoročná účasť na Európskom dni židovského kultúrneho dedičstva, počas ktorého prichádza do Komárna veľa návštevníkov zo Slovenska a Maďarska. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
http://www.menhaz.sk
https://www.facebook.com/menhaz.sk/about/

Digitálne nástroje


Fotogaléria