Nitra – synagóga

Nitra – synagóga

Nitra po stáročia patrila k najvýznamnejším centrám židovského života na Slovensku. Nitrianska synagóga  je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta.

Nachádza sa v pamiatkovej zóne v centre mesta na Ulici pri Synagóge – v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Bola postavená v rokoch 1910-1911 v maursko-byzantskom štýle na objednávku nitrianskej neologickej náboženskej obce. Je ukážkou eklektickej sakrálnej stavby, napodobňujúcej byzantskú a orientálnu architektúru. Inšpirácia orientálnymi slohmi dodáva tomuto objektu atraktívny architektonický výraz. Stavba má centrálny štvorcový pôdorys a je ukončená centrálnou kupolou s polygonálnym plášťom a nárožnými kupolami. Modlitebný priestor tvorí hala s kupolou na štvorici pilierov, ktoré súčasne podopierajú ženskú galériu. Uprostred východnej steny centrálneho priestoru modlitebne je svätostánok – áron hakodeš. V súčasnosti už synagóga neplní svoj pôvodný náboženský účel, ale od roku 2003 slúži predovšetkým ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitra. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://slovakia.travel/synagoga-v-nitre
http://www.nitra.sk

Fotogaléria