Nové Zámky – synagóga

Nové Zámky – synagóga

Novozámocká synagóga je jednou zo štyroch synagóg na celom Slovensku, ktoré dodnes slúžia liturgickým účelom. Bola postavená v roku 1880 ortodoxnou židovskou komunitou podľa prísnych starobylých predpisov v neorománskom štýle.

Nad hlavným vchodom synagógy je hebrejský nápis: „Nech vám toto slúži ako malá svätyňa“. Podľa hebrejskej číselnej mystiky, ak tieto písmená zmeníme na čísla, dostaneme číslo 1910 – rok, kedy bola synagóga stavebne upravená. Stavba s trojosovou fasádou má v interiéri zachovaný pôvodný inventár, bimu situovanú presne v strede hlavnej modlitebne a ženskú galériu podopieranú liatinovými stĺpmi. V predsieni, tzv. pulis, je umiestnená kamenná tabuľa s nápisom „Prekročte bránu pravdy“, ktorá kedysi zdobila vchod budovy dnes už neexistujúcej prvej novozámockej synagógy. Okná boli pôvodne zasklené farebnou vitrážou so symbolickou Dávidovou hviezdou a motívom Desatora. Vzhľadom na finančnú náročnosť sa ich nepodarilo obnoviť. V synagóge i v jej areáli sa nachádza viacero pamätníkov holokaustu. V roku 1992 venovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pamätnú tabuľu podľa návrhu Michala Kerna, ktorá bola umiestnená na fasáde synagógy. Identické tabule boli vtedy umiestnené v ďalších 12 mestách Slovenska, trinásta sa nachádza na pamätníku YAD VASHEM v Jeruzaleme. V roku 1999 osadili vo vnútri synagógy 19 mramorových tabúl na pamiatku takmer 2300 obetí Holocaustu z Nových Zámkov a okolia, ktoré boli počas okupácie mesta horthyovským Maďarskom za 2. svetovej vojny odvlečené do koncentračného tábora. Ďalšia tabuľa je venovaná pamiatke švédskeho diplomata Raoula Wallenberga, ktorý počas holokaustu zachránil tisíce budapeštianskych židov. Posledný pamätník holokaustu bol postavený v parčíku vedľa synagógy z iniciatívy mestského zastupiteľstva. V budove Bet Hamidrash umiestnenej vo dvore synagógy je tzv. mala modlitebňa využívaná v zimnom období aj ako klubová miestnosť. V susedstve synagógy stojí aj bývalá škola, ktorá sa dnes využíva ako komunitné centrum. V budove bývalej školy je možné navštíviť malé múzeum venované histórii komunity. Za mestom sa nachádza židovský cintorín a nedávno obnovený dom smútku. Synagóga v Nových Zámkoch je ako zaujímavá národná kultúrna pamiatka na požiadanie prístupná i širokej verejnosti. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://www.angelfire.com/hi/novezamky/historianz.html
https://www.novezamky.sk/
http://www.vypadni.sk/sk/synagoga-v-novych-zamkoch

Fotogaléria