Diakovce – Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Diakovce – Kostol Panny Márie Nanebovzatej
  • Nitriansky kraj
  • Románska architektúra, Sakrálne pamiatky
  • Transromanica
  • Mestský turizmus Objavovanie

Neskororománsky rímskokatolícky kláštorný Kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1228 patrí spolu s kláštorom v Hronskom Beňadiku k najpozoruhodnejším a najhodnotnejším pamiatkam kláštornej architektúry na Slovensku. Predstavuje románsku stavbu tzv. lombardského typu.

 Postavili ho benediktínski mnísi ako svoj kláštorný chrám. Najstarším objektom pripojeným ku kostolu na južnej strane je Kaplnka sv. Štefana. Je typickou ranorománskou stavbou s podkovovitou apsidou. Kaplnka sa považuje za pôvodný ranorománsky kostolík z roku 1103. Kostol Nanebovzatej Panny Márie bol prvou tehlovou stavbou svojho typu v oblasti a stal sa vzorom pre mnohé ďalšie tehlové kostolíky južného Slovenska.

Architektonicky je zaujímavý aj tým, že ide o stavbu dvojpodlažnú, čo je u kostolov raritou nielen na Slovensku, ale i v celoeurópskom meradle. Jej súčasný vzhľad je výsledkom niekoľkých stavebných úprav a najmä prestavby z konca 19. storočia. Napriek neskorším prestavbám je kostol jednou z najdôležitejších ukážok stredovekej kláštornej a zároveň románskej tehlovej architektúry. 

Zdroj 

https://apsida.sk/c/12/Diakovce
https://slovakia.travel/kostol-panny-marie-nanebovzatej-diakovce
https://www.dokostola.sk/kostol/411809-panny-marie-nanebovzatej

Digitálne nástroje


Fotogaléria