Transromanica

Transromanica

Transromanica, certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy (2007), spája spoločné románske kultúrne dedičstvo deviatich európskych krajín: Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a Rumunska.

Románsky štýl vznikol koncom 10. storočia ako nová forma architektúry a formoval podobu stredovekej Európy v priebehu nasledujúcich 300 rokov. Predstavuje prvý významný medzinárodný architektonický štýl stredovekej Európy. Transromanica spája veľkolepé katedrály, kláštory, pokojné kostoly a hrady, ktoré boli svedkami tejto veľkej európskej éry. Románske obdobie tvorí jednotu v rozmanitosti; je to aj svet plný alegórie, mýtov, legiend, pravidiel, moci a predstavivosti. Románsky štýl kombinuje orientálne, byzantské a rímske vplyvy. Typickou je skôr jednoduchosť ako výrazné zdobenie. Základnými architektonickými prvkami sú geometrické tvary, polkruhový oblúk, valené a krížové klenby bez rebier, stĺpy a portály.

Budovali sa predovšetkým kostoly, kláštory, hrady s vežami a opevneniami. V rámci sakrálnych stavieb sa stretávame s dvoma druhmi objektov. Buď išlo o rozmanité baziliky so zložitým členením, alebo o jednoduché menšie rotundy najčastejšie s kruhovým pôdorysom. Okná a dvere boli obyčajne malé, v snahe čo najmenej narušiť statiku masívnych múrov. Neomietnuté exteriérne steny stavby bol často dekorované tzv. lombardskými pásmi. Románska architektúra na území Slovenska vyrastá z Veľkomoravských tradícií. Hoci na Slovensku máme pomerne málo zachovaných architektonických  pamiatok v románskom štýle, tri z nich sa stali súčasťou Európskej kultúrnej trasy Transromanica: Kostol Panny Márie Nanebovzatej v Diakovciach  (Nitriansky kraj), Kostol Panny Márie v obci Bíňa (Nitriansky kraj) a Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Prešovský kraj).

Viac informácií 

https://www.transromanica.com/
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/6257/architektura-11-romanska-architektura
https://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/U3V/studijne-materialy/stiebranyi-slovensko-a–architektonicke-pamiatky.pdf
https://slovakia.travel/

Transromanica

Mapa s vyznačenými bodmi záujmu


Body záujmu


Diakovce – Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Diakovce – Kostol Panny Márie Nanebovzatej

  • Nitriansky kraj
  • Transromanica

Neskororománsky rímskokatolícky kláštorný Kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1228 patrí spolu s kláštorom v Hronskom Beňadiku k najpozoruhodnejším a najhodnotnejším pamiatkam kláštornej...

Mestský turizmus Objavovanie
Bíňa – Kostol Panny Márie

Bíňa – Kostol Panny Márie

  • Nitriansky kraj
  • Transromanica

Románska bazilika v obci Bíňa zasvätená Panne Márii bola súčasťou premonštrátskeho kláštora. Dvojvežový kostol postavený pred rokom 1217 je dnes kultúrno-historickou...

Mestský turizmus Objavovanie
Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina

Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina

  • Prešovský kraj
  • Transromanica

Neskororománska katedrála sv. Martina je postavená na vyvýšenine zvanej Mons sancti Martini (Hora svätého Martina) a je najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly. Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma...

Mestský turizmus Objavovanie

Fotogaléria


Transromanica

Transromanica

Transromanica, certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy (2007), spája spoločné románske kultúrne dedičstvo deviatich európskych krajín: Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a Rumunska.

https://www.facebook.com/culturetourist/  v okne „príspevky“ zadať rok „2021“, mesiac „september“

Exploring the TRANSROMANICA sites in Slovakia

https://culturetourist.com/search/Slovakia/

https://www.instagram.com/stories/highlights/17929722007692917

Fotogaléria