Bíňa – Kostol Panny Márie

Bíňa – Kostol Panny Márie
  • Nitriansky kraj
  • Románska architektúra, Sakrálne pamiatky
  • Transromanica
  • Mestský turizmus Objavovanie

Románska bazilika v obci Bíňa zasvätená Panne Márii bola súčasťou premonštrátskeho kláštora. Dvojvežový kostol postavený pred rokom 1217 je dnes kultúrno-historickou pamiatkou európskeho významu s množstvom  zachovaných pôvodných románskych a gotických prvkov.

Kataster Bíne patrí k najdlhšie a najintenzívnejšie osídleným regiónom na Pohroní. Prví obyvatelia sa tu usídlili už v mladšej dobe kamennej, významnou lokalitou bola aj v období Veľkej Moravy v 9. storočí. O Bíni ako obci sa po prvýkrát dozvedáme v roku 1135. Pravdepodobne začiatkom 12. storočia tu postavili pôsobivú románsku rotundu – Rotundu dvanástich apoštolov. Steny rotundy kedysi zdobili fresky znázorňujúce postavy apoštolov a svätcov. V interiéri sa nachádza dvanásť ník s funkciou sedílií.

 Spolu s areálom zaniknutého kláštora predstavujú jeden z najzaujímavejších a najhodnotnejších súborov románskej architektúry na Slovensku. Obe sakrálne stavby stoja vo vnútornom areáli rozsiahleho zemného opevnenia z veľkomoravských čias, ktoré tvorili pôvodne tri sústredné valy. V ich okolí sa podarilo odkryť početné hroby z veľkomoravského obdobia. Na kraji obce pri vonkajšom vale slovanského hradiska, v blízkosti prameňa, vznikla v polovici 19. storočia drevená kaplnka. V roku 1925 ju ale zachvátil požiar. Zničenú kaplnku zakrátko nahradila tehlová Kaplnka Panny Márie Lurdskej. Každoročne sa sem na sviatok Nanebovzatia Panny Márie koná púť spojená s dožinkami. Účastníci procesie sú oblečení v krojoch, nesú žatevný veniec a nový chlieb, ktorý požehnáva farár.

Zdroj 

https://apsida.sk/c/3414/bina
https://www.domcentrope.sk/
https://slovakia.travel/kostol-panny-marie-bina
https://www.dokostola.sk/kostol/411960-panny-marie
http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/nitrianska-dieceza/bina-2/

Fotogaléria