Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina

Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina
  • Prešovský kraj
  • Románska architektúra, Sakrálne pamiatky, sv. Martin
  • Transromanica
  • Mestský turizmus Objavovanie

Neskororománska katedrála sv. Martina je postavená na vyvýšenine zvanej Mons sancti Martini (Hora svätého Martina) a je najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly.

Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma vežami nadobudla v rokoch 1245 až 1275. V roku 1382 k nej pristavali kaplnku Corpus Christi, ktorú v rokoch 1488 až 1493 nahradili súčasnou Kaplnkou Zápoľských postavenou podľa vzoru francúzskej Saint Chapelle. Barokové úpravy sa zotreli regotizačnými stavebnými činnosťami v rokoch 1873 až 1889, ktorými sa snažili dať katedrále stredoveký charakter zodpovedajúci vkusu obdobia romantizmu.

Aj hlavný oltár z rokov 1470 až 1478 počas regotizácie chrámu upravili. Vzácnejšie sú neupravované bočné oltáre, predovšetkým oltár Klaňania Troch kráľov z obdobia okolo roku 1490, oltár sv. Michala z roku 1470 a oltár Smrti Panny Márie vytvorený v rokoch 1477 a 1478. Kamenná plastika leva Leo Albus z druhej tretiny 13. storočia patrí k najstarším svojho druhu na Slovensku. Zaujímavá je netradične svetská nástenná maľba z roku 1317 s motívom korunovácie Karola Róberta za uhorského kráľa. Pred západným priečelím katedrály stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1732.

Katedrála sv. Martina je spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu od roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Zdroj 

https://apsida.sk/c/3195/spisska-kapitula
https://slovakia.travel/katedrala-sv-martina-spisska-kapitula
http://farnost.kapitula.sk/

Digitálne nástroje

Video prezentácia

Spišská Kapitula a Jeruzalem, Košice region turizmus:
https://www.youtube.com/watch?v=04gLlB_oEKY

Digitálne nástroje


Fotogaléria