Bojná – Hradisko Valy – Archeologické múzeum

Bojná – Hradisko Valy – Archeologické múzeum
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Lokálne produkty a tradície Objavovanie Pohyb v prírode Výlet s deťmi

Na nevysokom výbežku Považského Inovca v katastri obce Bojná sa rozkladá unikátne archeologické nálezisko, slovanské hradisko Bojná I. – Valy.

Toto hradisko bolo významným hospodárskym, mocenským a christianizačným centrom Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Hradisko v súčasnosti predstavuje expozíciu v prírode Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. V rozľahlom areáli obohnanom priekopami a valom možno obdivovať odkryté základy hradištných obydlí, rekonštrukciu vonkajšieho opevnenia a obytného dvorca pozostávajúceho z dvoch polozemníc a zásobnej jamy na obilie a potraviny. Oblasť Bojnej bola osídlená dlho pred tým ako vznikla Veľká Morava. A práve Bojná je najväčším doposiaľ objaveným slovanským náleziskom na území Slovenska. Vtedajšiu aglomeráciu tvorilo minimálne päť hradísk a začiatkom 9. storočia tu sídlil miestny kniežací rod. Najväčším hradiskom s dĺžkou hradieb asi dva kilometre boli Valy. Mali obličkovitý tvar, rozprestierali sa na ploche 12 hektárov a dnu sa vstupovalo cez dve brány. 

Najcennejšou pamiatkou nájdenou v Bojnej je súbor šiestich medených pozlátených plakiet s reliéfmi Krista a anjelov pochádzajúci z prenosného dreveného oltára. Plakety sa datujú do rokov 780 až 820. Tiež sa tu našiel bronzový zvon typu Canino a zlomky ďalších troch zvonov, ktoré potvrdzujú šírenie kresťanstva v našich končinách. Dôkazom o viere je aj bronzová pozlátená zápona z knižného kódexu. Systematický výskum odkryl aj 12 zahĺbených obytných objektov, tzv. zemníc, pre ktoré bol typický kvadratický pôdorys, zaoblené rohy, najčastejšie kamenná pec a kolová jama. Archeológovia v lokalite rozpoznali aj hospodárske a sídliskové jamy či samostatne stojace hlinené pece. Nálezisko v Bojnej bolo štedré aj na nálezy z bežného života, nesúvisiace priamo s praktizovaním kresťanstva. Poľnohospodárske náradie, predmety do domácnosti, remeselnícke náčinie, výstroj jazdca, konský postroj, či výzbroj bojovníka – to všetko ilustruje ako tu žili naši predkovia. Predpokladá sa, že po zániku Veľkej Moravy sa hradisko Valy ešte nejaký čas využívalo aj v 10. storočí. O neskoršom osídlení nevieme. Viac o tunajších dejinách sa dozviete v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej, ktoré spravuje Archeologický ústav SAV v spolupráci s obcou od roku 2012. Pútavá expozícia tohto múzea sa pravidelne dopĺňa o najnovšie výsledky vedeckých výskumov, a tak si tu zaiste príde na svoje i ten najnáročnejší milovník najstaršieho obdobia našich dejín.

Každoročne sa v Bojnej konajú Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré oživujú slávu a život mocnej Veľkomoravskej ríše. V rámci programu sa návštevník môže tešiť na bojové turnaje, historický šerm, boj Slovanov o hradisko, divadelné predstavenia, koncerty, komentované prehliadky dobového tábora, ochutnávku pôvodných jedál Slovanov, výrobu známej prilby z Bojnej či krúžkového brnenia, skúšanie zbraní, starých remesiel, písanie v hlaholike a iné dobové atrakcie pre deti i dospelých. Cieľom podujatia je priblížiť návštevníkom históriu a tvorbu našej národnej a územnej identity, ako aj vyskúšanie si na vlastnej koži život na Veľkej Morave. 

Bojnú možno pokojne zaradiť medzi najnovšie archeologické senzácie Slovenska. Husté osídlenie nielen na akropole  a predhradí, ale i mimo opevnení, spolu so zaujímavými nálezmi, a výsledkami monntálnej archeológie, ktorá objavila vyťažené ložiská železnej rudy, rôzne lomy i ťažobné jamy, ju celkom opodstatnene radia medzi najvýznamnejšie strediská nielen v rámci Nitrianskeho kniežactva, ale aj v rámci celej Veľkomoravskej ríše. Bojná je jednou z mála lokalít, kde po zániku už  nepokračovalo trvalé osídlenie a zničené hradisko postupne upadlo do zabudnutia aj so všetkým bohatstvom, ktoré sa tam v čase náhleho zániku nachádzalo. Z tohto dôvodu je Bojná, podobne ako Pompeje, úžasným zdrojom poznania pre dnešnú archeológiu.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
https://www.bojna.sk/
http://www.hradiska.sk/2010/05/bojna-i.html
http://www.mocenskecentra.sav.sk/vyskum2012.php
https://www.bojna.sk/archeologicke-muzeum-velkej-moravy.html
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-si-obliekali-na-velkej-morave

Digitálne nástroje


Fotogaléria