Dojč – Veľkomoravské nálezisko

Dojč – Veľkomoravské nálezisko

Obec Dojč sa nachádza v Šaštínskom mikroregióne v Trnavskom samosprávnom kraji. Leží v strednej časti Myjavskej nivy, geomorfologického podcelku Borskej nížiny. Dojčom preteká Dolinský potok, juhovýchodným okrajom obce preteká Koválovský potok.

Na veľkomoravskej mape sa obec zviditeľnila unikátnym nálezom starokresťanského artefaktu, ktorým je pozoruhodný olovený krížik. K nálezu došlo v októbri 2009. Na Slovensku je to zatiaľ prvý nález tohto druhu. Rovnoramenný krížik tzv. gréckeho (byzantského) typu má v strednej časti v nízkom reliéfe zobrazený korpus – ukrižovaného Krista v prísne štylizovanej podobe. Kristus má tzv. kvapkovitú tvár s naznačením guľkových očí a úst. Línie, spájajúce oči a ústa, vytvárajú náznak nosa. Aj postava je zobrazená jednoduchými líniami. Rozpažené ruky majú otvorené dlane a tromi prstami a na zápästí náznak pribitia na kríž klincami. Oblečená je v dlhom rúchu so šikmým sieťovým dekorom. Rúcho pokrýva aj ruky a v zúženej podobe siaha až k dolnej časti nôh. Chodidlá, z pohľadu pozorovateľa, smerujú doprava. Okraje krížika sú lemované dvojitými vaľkovite zosilnenými líniami. Bočné ramená sú nepatrne poškodené. Upevňovacie pútko s uškom je mierne deformované. Krížik má rozmery 33,4 x 36,6 mm (so závesným pútkom 43,9 mm). Hrubý je 1,3 – 1,5 mm.

Ukrižovaný je znázornený v štylizovanom, až abstraktne zjednodušenom, no veľmi pôsobivom podaní. Doterajších šesť známych krížikov tohto druhu objavených na Morave archeológovia datovali do konca 9. storočia, prípadne do prvej polovice 10. storočia. Výroba olovených krížikov sa pravdepodobne realizovala v niektorej šperkárskej dielni v Mikulčicko-kopčianskej aglomerácii na Veľkej Morave v priebehu druhej polovice 9. storočia. Tu sa dosiaľ našli dva krížiky tohto typu. Olovo bolo lacnejšou imitáciou vzácnejšieho striebra. Pri používaní olova na výrobu šperkov významnú úlohu zohrala aj jednoduchšia technológia spracovania. Isté je, že tento pektorálny krížik z Dojča reprezentuje ďalší významný slovenský artefakt s kresťanskou symbolikou. Je zreteľným dôkazom, že proces christianizácie obyvateľov Záhoria prebiehal už v období Veľkej Moravy, možno aj pred príchodom byzantskej misie. Krížik z Dojča zachovalosťou predstihuje všetky doteraz známe nálezy tohto druhu.

Zdroj 

https://www.dojc.sk/zivot-v-obci/historia/archeologicke-nalezy/
https://www.dojc.sk/zivot-v-obci/historia/pamiatky/

Fotogaléria