Kostoľany pod Tribečom – Kostol sv. Juraja

Kostoľany pod Tribečom – Kostol sv. Juraja
  • Nitriansky kraj
  • Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno

Obec Kostoľany nachádzajúca sa medzi juhovýchodnými výbežkami pohoria Tribeč sa dostala do povedomia najmä vďaka predrománskemu Kostolíku sv. Juraja so zachovanými stredovekými freskami.

Východne od obce sa nachádza hradisko lužickej kultúry a prírodný areál Kostolianske lúky. Kostolík sv. Juraja je na základe najnovších výskumov jednou z troch najstarších stojacich sakrálnych stavieb na Slovensku pochádzajúcich ešte z veľkomoravského obdobia (spolu s rotundou v Nitrianskej Blatnici a kostolíkom v Kopčanoch). Typologicky ide o neveľkú jednoloďovú stavbu s apsidou v tvare nepravidelného lichobežníka, podobnú kostolíku v Kopčanoch. Datovanie kostolíka sa opiera o analýzu dreva trámu použitého v staršej lodi, ktoré bolo chronometricky datované do obdobia medzi rokmi 703-915 po Kristovi, s najvyššou pravdepodobnosťou do obdobia okolo roku 860. Analýza omietky zasadila vznik kostolíka do obdobia konca 9. až začiatku 10. storočia.

V jeho interiéri si možno prezrieť zvyšky románskych a gotických nástenných malieb z 11. storočia, ktoré sú najstaršie na Slovensku, a románsku kamennú krstiteľnicu. Jedinečnosť kostola výrazne znásobuje prítomnosť pozoruhodných stredovekých fresiek. Na stenách staršej lodi a presbytéria je zobrazený mariánsky cyklus. Sú tu rozpoznateľné tradičné kresťanské námety, ako je Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie, Oznámenie a Klaňanie. Pozornosť si zaslúži aj skutočnosť, že neznámy umelec pochádzajúci asi zo zoborského kláštora použil techniku, ktorá v tých časoch nebola celkom bežná. Siahol po vtedy novom spôsobe maľby na vlhkú omietku. Podľa historikov umenia badať na kostolianskych freskách príbuznosť s maľbami Vyšehradského kódexu, ktorý vznikol v roku 1085 pri príležitosti korunovácie českého kráľa Vratislava I. Mohli by teda pochádzať z prelomu 11. a 12. storočia. Znamená to, že nielen kostol v Kostoľanoch pod Tríbečom  je jedným z najstarších na Slovensku, ale takéto prvenstvo patrí aj jeho vzácnym freskám. Kostolík sv. Juraja s  freskami sa ako jediný zástupca Slovenska stal súčasťou európskeho projektu Kolísky európskej kultúry – Francia Media, zameraného na obdobie rokov 850 – 1050.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
https://apsida.sk/c/1066/kostolany-pod-tribecom
https://slovakia.travel/kostol-sv-juraja-kostolany-pod-tribecom
http://www.heritage-route.eu/en/kostolany-pod-tribecom/#.X_oh21hCfIV

Digitálne nástroje


Fotogaléria