Šurany – Nitriansky hrádok – Archeopark Zámeček

Šurany – Nitriansky hrádok – Archeopark Zámeček
  • Nitriansky kraj
  • sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode Výlet s deťmi

Archeopark Zámeček vybudovaný neďaleko Nitrianskeho Hrádku (súčasť obce Šurany)  nesie honosnú prezývku „Slovenská Trója“. Lokalita je preslávená najmä vďaka archeologickému nálezisku, ktoré je dôkazom osídlenia od neolitu až do obdobia príchodu Slovanov.

Práve na tomto mieste bola objavená vzácna plastika známa ako „Hrádocká Venuša – Magna Mater“. Predstavuje torzo sošky sediacej ženy z vypálenej hliny. Je vysoká 27 cm. Obdobie jej vzniku sa datuje do rokov 3500 – 4000 pred n. l.. Jej výnimočnosť podčiarkuje materiál i sfarbenie: vyrobená je z premiešaného piesku a vypálená do tehlovočervena. Hrádocká Venuša, nazývaná aj Magna mater, teda „Veľká matka“ má jedinečné postavenie v rámci lengyelskej kultúry. Odliatok tejto plastiky môžete vidieť v nejednom múzeu, v obci – na Hlavnej ulici sa určite pokochajte zväčšeninou sošky. Pre nadšencov Veľkej Moravy je asi najzaujímavejšie, že okrem iných kultúr tu bolo odkryté aj slovanské sídlisko zo 6. storočia a veľkomoravská osada so štvorcovými polozemnicami. V lokalite Vysoký breh sa zasa našli zvyšky osady bolerázskej kultúry a slovanské sídlisko z 12.-13. storočia. Archeológovia sa v tejto lokalite museli cítiť ako v raji, keď tu objavili asi 10 000 rôznych predmetov a ich zlomkov. Uložené sú dnes v Bratislave, Nitre, Bojniciach a Martine. Aj preto táto oblasť dostala prezývku Slovenská trója. Archeopark je voľne dostupný, lemuje ho rieka Nitra. Život v Zámečku, ale i zaujímavosti o Hrádockej Venuši vám priblíži 7 informačných tabúľ. Do budúcnosti sa počíta aj s ďalšou výstavbou a rozšírením Archeoparku o malý amfiteáter či repliky historických obydlí ľudí rôznych kultúr.

Iné atrakcie:

V obci sa ďalej nachádza aj Kostol sv. Martina, pôvodne z 18. storočia a pri rybníku Mederčina Kaplnka Lurdskej Panny Márie z roku 1921. Ortodoxnú synagógu v Šuranoch, dnes národnú kultúrnu pamiatku, nechala postavať miestna židovská komunita v roku 1916. Stavba je eklektická so secesnými, maurskými aj byzantskými prvkami. Na mieste svätostánku je umiestnený pamätník obetiam holokaustu. Lokalitu Zámeček, ako aj niekdajší Šuriansky hrad, bližšie predstavuje expozícia na poschodí synagógy. Uvidíte tam aj kópie vzácnych mincí, predmety dokumentujúce históriu pálenia tehál, mlynárstva a cukrovarníctva v meste. V obci sa nachádza aj Kostol sv. Štefana Prvomučeníka. Farnosť tu bola už v roku 1226, no kostol v dnešnej podobe je z roku 1942, kedy bola postavená nová chrámová loď. Barokové veže, ktoré sú veľkou a najmä vzácnou ozdobou chrámu, ostali ešte z predošlého kostola. Ten vznikol v 1. polovici 17. st. na žiadosť nitrianskeho biskupa Štefana Bosniaka. Zakrátko ho zničili Turci a tak prešiel opravami. 

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz

Digitálne nástroje


Fotogaléria