KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

Báč

K významným pútnickým lokalitám Trnavského kraja patrí západoslovenská obec Báč, kde kroky pútnikov smerujú do bývalého barokového františkánskeho kláštora a kostola zasväteného sv. Antonovi Paduánskemu. Väčšia časť výzdoby kostola pochádza z obdobia jeho výstavby (1660 – 1674), no sú tu i secesné nástenné maľby zo začiatku 20. storočia. Na hlavnom oltári je umiestnený obraz sv. Antona Paduánskeho (1861) – patróna kostola. Pohľad pútnika však smeruje k milostivému obrazu Panny Márie. Pochádza z poslednej štvrtiny 18. storočia a je umiestnený nad klasicistickým tabernákulom hlavného oltára z roku 1772. V roku 1715 obraz niekoľkokrát zázračne slzil krvavé slzy. Budova františkánskeho kláštora v Báči je v histórii Slovenska smutne známa aj ako miesto, kde boli komunistickým režimom väznení viacerí kňazi a významní predstavitelia Katolíckej cirkvi. Kláštor, v ktorom bol začiatkom 50. rokov 20. storočia zriadený internačný tábor, bol aj svedkom utrpenia rehoľníka bl. Dominika Metoda Trčku, ako aj blahoslavených gréckokatolíckych biskupov Vasiľa Hopka a Pavla Petra Gojdiča. Dlhé roky tu bývala aj násilne vyvezená rehoľná komunita Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie (Institutum Beatae Mariae Virginis – IBMV, známejšia ako „anglické panny“, teraz Congregatio Jesu – CJ). Pútnici začali prichádzať do Kostola sv. Anny nanovo až koncom 80. rokov, no hlavne po roku 1989. V súčasnosti sa v Báči organizujú púte 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie a 13. júna na sviatok sv. Antona Paduánskeho.

Kontaktné informácie:

Adresa: Rímskokatolická farnosť,  Báč 1, 930 30 Báč

Telefón: 00421 (0)31 5598580

Zdroj

https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/kostol-sv-antona-paduanskeho/

Digitálne nástroje


Fotogaléria